องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]26
182 น้ำหมักชีวภาพ [ 28 ก.พ. 2565 ]30
183 รายงานผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน [ 25 ก.พ. 2565 ]34
184 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]24
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกเรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ [ 22 ก.พ. 2565 ]30
186 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนอษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 4 ก.พ. 2565 ]28
187 การอนุรักษ์น้ำ [ 1 ก.พ. 2565 ]26
188 ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน [ 20 ม.ค. 2565 ]23
189 คู่มือการบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ฯ [ 17 ม.ค. 2565 ]42
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง รณรงค์ "งดเผาในที่โล่งแจ้ง ไม่เผาป่า ไม่เผาพื้นที่การเกษตร ไม่เผาพื้นที่ชุมชน" [ 14 ม.ค. 2565 ]25
191 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยที่ 1/2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]27
192 ประกาศ ประชาสัมธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยที่ 1/2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]42
193 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]30
194 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]20
195 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 29 ธ.ค. 2564 ]26
196 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ธ.ค. 2564 ]30
197 โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]88
198 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2564 ]174
199 ข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2564 ]196
200 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14