องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 3 ม.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 ธ.ค. 2565 ]17
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ [ 20 ธ.ค. 2565 ]11
4 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]20
5 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ [ 28 ก.ย. 2565 ]25
6 อบต.ทับพริก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 16 ก.ย. 2565 ]37
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 7 ก.ย. 2565 ]33
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) รุ่นที่ 4 [ 25 ส.ค. 2565 ]35
9 อบต.ทับพริก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]47
10 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 ก.ค. 2565 ]57
11 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ก.ค. 2565 ]64
12 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ก.ค. 2565 ]59
13 อบต.ทับพริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานทีี่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ก.ค. 2565 ]57
14 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ทับพริก เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]198
15 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]70
16 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 24 พ.ค. 2565 ]69
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่14/2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]63
18 โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]48
19 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2564 ]135
20 ข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2564 ]144
 
หน้า 1|2|3|4|5