องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส. : สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะและสร้างนิสัย)


วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

🔸กิจกรรมBig Cleaning Day

นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วยตำบลทับพริก นำทีมข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ร่วมกับ อถล.ในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส. : สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะและสร้างนิสัย) ภายในและภายนอกสำนักงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30