องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาต้านยาเสพติด” ประจำปี 2567


ในวันที่ 26 เมษายน 2567

🎉พิธีเปิด การแข่งขัน “กีฬาต้านยาเสพติด” ประจำปี 2567

โดยนายธวัฒชัย บุญแสง ปลัดอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้บ้านใหญ่/ผู้นำชุมชนภายในตำบลทับพริกทั้ง 7 หมู่

โดยนางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และพนักงาน พนักงานจ้าง ประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาต้านยาเสพติด” ประจำปี 2567 ⚽️🏓⛳️

ในพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนสระปทุม หมู่ที่ 2 ภายในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่กับประชาชน และสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น โดยวันนี้ Admin ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ชมค่ะ  https://drive.google.com/drive/folders/1j-4ATxYXGbDmNXPaFuP8OYN0w2yea3b1?hl=th

#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28