องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในพื้นที่ตำบลทับพริกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567


🌟วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

♦️ นำโดย นายศรี แจ้งสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ “โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในพื้นที่ตำบลทับพริกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567” ภายใต้กิจกรรมการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทับพริกทั้ง 7 หมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ตำบลทับพริก

😊ขอขอบคุณ นายมนู ชัยชนะ เจ้าพนักงานสัตวบาล จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อตามโครงการดังกล่าวฯค่ะ 🐱🐶💉🧪

📍ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

#งานประชาสัมพันธ์

#งานสาธารณสุข

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28