องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของอปท. และการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


🌟วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

…..ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของอปท. และการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นำโดย นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ  และนางภัทรวดี ธนโรจชูเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ แก่ประธานในพิธี เพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของอปท.และการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 🎉

โดยมีนายธีรศักดิ์ สมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏🏻✅✅กิจกรรมการเข้าอบรมวันที่หนึ่ง

——————————————————

📍 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28