องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.
" ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก " 
✨ สมัยสามัญ สมัยครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567 ✨
📍ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28