องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมมอบถนนคอลกรีตโรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี


วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2565

♦️ร่วมมอบถนนคอลกรีตโรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี

ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้ว

มอบหมายให้

นางปราณี คำไกร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.....................................................................

นายศรี แจ้งสว่าง

รองนายกองค์การบริหารสา่วนตำบลทับพริก

......................................................................

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี

#ยึดมั่นธรรมธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-03-10
2023-02-06
2023-02-04
2023-02-03
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-18