องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะถึงเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


🗓วันพุธที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.                                                          

 ✅นำโดย นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาตำบลทับพริก/อสม.ประจำหมู่บ้าน/ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึงเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ที่ 5 บ้านป้ายเขียว ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว🏡                                                                              

🌟ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว                 

#ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีพร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค/เงินสด อื่นๆ ให้แก่ นางสวาท ชุ่มศรี ค่ะ 
#งานประชาสัมพันธ์
#งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17