องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


(หมู่ที่1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


🔸วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

🚨เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (หมู่ที่ 1 ต.ทับพริก) นำโดยนายทองแดง วรคำ รองประธานสมาชิกสภา นางสาวสายสุนี จำปาทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 พร้อมด้วยคณะ เข้าเวรยามณ ศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน้าจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 🎉🎊

🙏🏻ขอขอบคุณ🙏🏻

นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่มอบเบี้ยเลี้ยง,น้ำดื่มและสิ่งของอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าปฎิบัติหน้าที่ซึ่งมีมามอบให้ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และบริการพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด✅

#งานประชาสัมพันธ์

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#ยืดมั่นธรรมภิบาลบริการเพื่อประชาชน

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17