องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567


วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

🌼งานประเพณีสงกรานต์“โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567”

....................................

- นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

เป็นประธานในพิธี

....................................

- นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

กล่าวรายงาน

....................................

ณ บริเวณวัดคลองหว้า ตำบลทับพริก

#งานประชาสัมพันธ์

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17