องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ติดต่อเรา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนรัชตะวิถี ตำบลทับพริก
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120


เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ 0-3754-3433  โทรสาร 0-3754-3434
E-mail: admin@thapprik.go.th