องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดตามจุดต่างๆในพื้นที่ ตำบลทับพริกทั้ง 7 หมู่บ้าน


📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์
นายศรี แจ้งสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
พร้อมกองช่าง🛠
--------------------------------
ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
ที่ชำรุดตามจุดต่างๆในพื้นที่
ตำบลทับพริกทั้ง 7 หมู่บ้าน
--------------------------------
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28