องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ลงพื้นที่ ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก และบริเวณบ้านใกล้เคียง


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
** องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
ลงพื้นที่ ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย
บริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก
และบริเวณบ้านใกล้เคียง **
นายนาดิศักดิ์ ทำกิจการ
พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28