องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียนติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
🎗 นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำในพื้นที่ และประชาชน
-----------------------------------
🟪ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียนติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุม
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
-----------------------------------
💢ช่วงเช้า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
-----------------------------------
💢ช่วงเย็น
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ
-----------------------------------
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
🎗 นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำในพื้นที่ และประชาชน
-----------------------------------
🟪ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียนติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุม
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
-----------------------------------
💢ช่วงเช้า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
-----------------------------------
💢ช่วงเย็น
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ
-----------------------------------

 

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28