องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก


วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานในพิธี
💢โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
🔹 ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานทหาร
🔹 นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
หน่วงงานราชการ คณะครูนักเรียนตำบลทับพริก และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยในกิจกรรมดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาด้วย
.............................................................
🔹 นางสาวนันท์มนัส ขันทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28