องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมและให้การสนับสนุนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ นายไพโรจน์ บุตรขุนทด อยู่บ้านเลขที่ 23 ม.5 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

..🎗นายอำเภออรัญประเทศ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ สาธารณสุขอำเภออรัญ

คณะผู้บริหาร อบต.ทับพริก และจนท.

....................................................

🤗🤝ออกเยี่ยมและให้การสนับสนุนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

นายไพโรจน์ บุตรขุนทด อยู่บ้านเลขที่ 23 ม.5 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17