องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1


📣📣ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น

🤝ลงพื้นที่ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1

นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.................................................................

💢โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.................................................................

นายพฤทธิ์ ศิริโท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17