องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


"ร่วมงานแคลตาลูปของดีเมืองอรัญ" ประจำปี 2566


วันที่6 เมษายน 2566

#งานแคลตาลูปของดีเมืองอรัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

🤝ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้มีรอยยิ้ม ความสุขสนุกสนาน ความรักสามัคคี ชุมชนมีส่วนร่วม พนักงานรวมใจ

..............................................

โดยการนำของ

นางรัตนากร พุฒเส็ง

ผู้บริหาร อบต.ทับพริก พร้อมคณะ

สมาชิก อบต.ทับพริก ข้าราชการ พนักงาน

ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านทับพริกทั้ง7หมู่บ้าน

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี่ ,🙏🙏

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28