องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 2และหมู่ที่6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่6


ประชาสัมพันธ์ 📣📣

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 18.30 น

🤝ลงพื้นที่ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 2และหมู่ที่6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่6

นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.................................................................

💢โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.................................................................

นายพฤทธิ์ ศิริโท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28