องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีเสวนาหัวข้อเรื่ององค์กรสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง


#วันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

* ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีเสวนาหัวข้อเรื่ององค์กรสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง❤️

🙏ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและขอเป็นกำลังใจให้สตรีทุกท่านด้วยนะค่ะ❤️

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06