องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีเสวนาหัวข้อเรื่ององค์กรสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง


#วันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

* ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีเสวนาหัวข้อเรื่ององค์กรสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง❤️

🙏ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและขอเป็นกำลังใจให้สตรีทุกท่านด้วยนะค่ะ❤️

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03