องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมซักซ้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัยในพื้นที่(ตลาดโรงเกลือ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


📣ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

📍 ร่วมซักซ้อมและฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัยในพื้นที่(ตลาดโรงเกลือ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

#ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise: FSX)

ณ พื้นที่ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ตลาดโรงเกลือ)

นำโดย

(นายศรี แจ้งสว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

..........................................................

(นายวรนารท สุทธิชื่น)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ปฏิบัติงาน

...........................................................

(นายบุญมี นางาม)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

...........................................................

(นายนาดิศักดิ์ ทำกิจการ)

พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย

...........................................................

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17