องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมการเดินแสดงแบบผ้าไทย ใน “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”ประจำปี พ.ศ.2566 เวทีกลางการจัดงาน บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น.

🌟นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

🌟นายรุ่งเพชร พิมอ่อน กำนันตำบลทับพริก

🌟นางสาวมนัสภร แสงโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

📍 ร่วมการเดินแสดงแบบผ้าไทย ใน “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”ประจำปี พ.ศ.2566

เวทีกลางการจัดงาน บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06