องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


📣วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

" นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ

นายอำเภออรัญประเทศ "

ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร

สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน

และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

..................................................................

รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จึงได้กำหนดลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06