องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ 1-7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565

♦️ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้

ผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ 1-7

ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

.............................................................................

นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร

นางสาวนันท์มนัส ขันทอง

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-03-10
2023-02-06
2023-02-04
2023-02-03
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-18