องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมร่วมเสนอและจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.

📍ประชุมร่วมเสนอและจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ประจำปีงบประมาณ 2566

.................................................................

โดย นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

รพ.สต. 2 แห่ง,โรงเรียน 3 แห่ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

และกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับพริก

นางสาวนันท์มนัส ขันทอง

ผู้ประสานงานกองทุน สปสช.

#ยึดมั่นธรรมธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17