องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมร่วมเสนอและจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.

📍ประชุมร่วมเสนอและจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ประจำปีงบประมาณ 2566

.................................................................

โดย นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

รพ.สต. 2 แห่ง,โรงเรียน 3 แห่ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

และกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับพริก

นางสาวนันท์มนัส ขันทอง

ผู้ประสานงานกองทุน สปสช.

#ยึดมั่นธรรมธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-03-10
2023-02-06
2023-02-04
2023-02-03
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-18