องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟภายในพื้นที่ชุมชนตำบลทับพริก หมู่ที่ 1-7


แจ้งประชาสัมพันธ์📢📢

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

...........................................................

- กองช่าง🛠💡ข้าราชการ สมาชิกสภา

พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและ

เปลี่ยนหลอดไฟภายในพื้นที่ชุมชนตำบลทับพริก หมู่ที่ 1-7

...........................................................................................................

#ยึดมั่นธรรมมาธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

#องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03