องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕


วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,

ข้าราชการ,สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

………………………………………………………………………..

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และ ถวายบังคม

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

#วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06