องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


 

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00-16:00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

*************************************

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้า

พระครูปลัดบัณฑิต อินุทเมธี”

ปัจจุบัน สังกัดวัดสังข์กระจ่ายวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ประธานสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ ธรรมมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายวิชัย วิชัยวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว”

บรรยาย เรื่องหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงานในองค์กร/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06