องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 08.00 น. นางปราณี คำไกร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธงบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธงบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06