องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 08.00 น. นางปราณี คำไกร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธงบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธงบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03