องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๒๘-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางรัตนากร พุฒเส็ง นายก อบต.ทับพริก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.นำทีมงานออกพ้นควันกำจัดยุงเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลทับพริกทั้ง ๗ หมู่บ้าน

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30