องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2)


-- ลงพื้นที่กันต่อเนื่อง ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก และบริเวณบ้านใกล้เคียง --

>ผู้ประสานงาน<

(นางปราณี คำไกร)

(นายศรี แจ้งสว่าง)

รองนายก อบต.ทับพริก

…………………………………..

(นายสัมฤทธิ์ พวงวิลัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

#งานประชาสัมพันธ์

#ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

#ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม

 

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17