องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


♦️วันที่ 13 มิถุนายน 2567

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ดำเนินการออกพ่นคว้นกำจัดยุงลาย

🔸นำทีมโดย นางปราณี คำไกร/นายศรี แจ้งสว่าง รองนายก อบต.ทับพริก และ สมาชิกสภาตำบลทับพริกหมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ้นควันกำจัดยุงเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลทับพริก หมู่ 1 และ หมู่ 5 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพพ คุณสมบัติทั่วไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันเร่งรัดการกำจัดพาหะนำโรคและควบคุมการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

>ผู้ประสานงาน<

(นางปราณี คำไกร)

(นายศรี แจ้งสว่าง)

รองนายก อบต.ทับพริก

…………………………………..

(นายทองแดง วรคำ)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

...............................................

(นายวรนารท สุทธิชื่น)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

#งานประชาสัมพันธ์

#ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

#ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17