องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดตามจุดต่างๆในพื้นที่ภายในตำบลทับพริก


📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣

📬ข่าวประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ของอบต.ทับพริก📬

...องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้ดำเนินการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดตามจุดต่างๆในพื้นที่ จากการรับแจ้งของประชาชน

....​เพื่อช่วย​ให้​ชาวบ้าน​ชุมชนบ้านทับพริก ปลอด​ภัย​ มี​ไฟฟ้า​แสงสว่าง​ใน​ชุมชน​

(นายภูเบศร์ ศรีนิล)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

............................................................

(นายเขมณัฐ แจ้งไพร)

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา

............................................................

(นายสหรัฐ จันทโชติ)

พนักงานขับรถยนต์(สำนักปลัด)

............................................................

#งานประชาสัมพันธ์

#ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

#ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17