องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ครั้งแรก


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 อำเภออรัญประเทศได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เป็นแรกครั้ง หลังจากที่ทาง กกต.ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ในการเลือกตั้งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30