องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567)


ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567)

เพื่อเผยแพร่และรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

ภายใต้แนวคิด 🤝 “ปลุก เปลี่ยน ปราบ”👊 ชุมชน ครอบครัว ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ 🇹🇭“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน” 🇹🇭

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17