องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ฯ นายไพโรจน์ บุตรขุนทด


🎀วันที่ 10 มิถุนายน 2567 🎀

นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ของตำบลทับพริก ชื่อ นายไพโรจน์ บุตรขุนทด บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

--------------------------------------------------------

#งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

#งานประชาสัมพันธ์

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17