องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน


🟣เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567🟣
นางรัตนากร พุฒเส็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม (พานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน) และประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ครบรอบ 46 พรรษา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ตลอดจนได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” พร้อมกับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และนำกล่าว "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง
ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของตำบลทับพริกเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
📍ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสระประทุม ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

#งานประชาสัมพันธ์
#ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
#ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17