องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพุทธมณต์ และบำเพ็ญจิตภาวนา


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น.

🟣คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพุทธมณต์ และบำเพ็ญจิตภาวนา **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในระบบ(ZOOM)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์ ประจำปี 2567

📍ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

#ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ #ขอขอบคุณค่ะ

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17