องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2567


🪴🪴🪴🪴

นำโดยนางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2567

📍ณ รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

#งานประชาสัมพันธ์

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17