องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการ วัด ประชา รัฐ ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านทับพริก


🟡วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567🟡                                                            

นำโดย นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมาชิกสภาตำบลทับพริก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรม
1.โครงการ วัด ประชา รัฐ ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านทับพริก✅
2.กิจกรรม Big Cleaning Day✅

📍ณ วัดบ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

#งานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                           
#งานประชาสัมพันธ์ 
#ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน 
#ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม

 

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17