องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกอองค์การบริหารส่วนตำบลพริก ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28