องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานวันที่สาม ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางกระแจะ


🥚 กิจกรรมการศึกษาดูงานในวันที่สาม🐥🐠🌳

วันที่ 17:5:67 🎀

- ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายาอาม จังหวัดจันทบุรี 🙏🏻 สิ้นสุดกิจกรรมการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. และการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567

ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาและทีมสภา ท่านกำนัน ฝ่ายปกครองท้องที่และผู้ติดตามทุกๆคณะ ตลอดจน จนท.อบต.ทุกๆท่านที่รับผิดชอบภารกิจศึกษาดูงานในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ขาดตกบกพร่องอะไรก้อขออภัยไว้ ณ ทีนี้ด้วยนะค่ะ ♥️

🔹งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

ผู้ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ติดต่อ อบต.ทับพริก

☎️โทรศัพท์ : 0-3754-3433

#งานประชาสัมพันธ์

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28