องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานวันที่สอง(2)วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


🌾เข้าศึกษาดูงาน

สถานที่ 2️⃣

- วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี@ปากน้ำแหลมสิงห์

เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล และการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (ต้นน้ำ) การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (กลางน้ำ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปลายน้ำ) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (การตลาดออนไลน์)

📍ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี@ปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28