องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ให้นำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดยังที่ห้ามทิ้งขยะ เพื่อความสะอาดของหมู่บ้านและชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้มอบหมาย นายบุญมี นางาม และ นายธนพล จันทะคุณพนักงาน อบต.ทับพริก ให้นำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดยังที่ห้ามทิ้งขยะ เพื่อความสะอาดของหมู่บ้านและชุมชน

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30