องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ให้นำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดยังที่ห้ามทิ้งขยะ เพื่อความสะอาดของหมู่บ้านและชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้มอบหมาย นายบุญมี นางาม และ นายธนพล จันทะคุณพนักงาน อบต.ทับพริก ให้นำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดยังที่ห้ามทิ้งขยะ เพื่อความสะอาดของหมู่บ้านและชุมชน

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17