องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นิเทศนักศึกษาฝึกงานโดยอาจารย์ วรเวก เชื้อทอง และ อาจารย์ อุษณีย์ ชงสุวรรณ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น แผนกเทคโนโลยีนสารสนเทศ


อาจารย์ วรเวก เชื้อทอง และ อาจารย์ อุษณีย์ ชงสุวรรณ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

แผนก เทคโนโลยีนสารสนเทศ มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน นางสาว ระวีวรรณ สุวรรณชาติ

ซึ่งได้มาฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และ ได้เข้าพบเพื่อสอบถามการฝึกงานในครั้งนี้กับ

จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30