องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นำป้ายจุดคัดกรอง COVID -19 มอบให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


นายบดินทร์  ลาน้อย นายกอบต.ทับพริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำป้ายจุดคัดกรอง COVID -19 มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองหว้าและโรงเรียนสระปทุม มี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหว้าและ โรงเรียนสระปทุม พร้อมด้วยคณะคุณครูเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้วันที่ 19  มกราคม  2564

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28