องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นำป้ายจุดคัดกรอง COVID -19 มอบให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


นายบดินทร์  ลาน้อย นายกอบต.ทับพริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำป้ายจุดคัดกรอง COVID -19 มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองหว้าและโรงเรียนสระปทุม มี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหว้าและ โรงเรียนสระปทุม พร้อมด้วยคณะคุณครูเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้วันที่ 19  มกราคม  2564

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30