องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เรื่อง “ รวมใจภักดี เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ”


💜วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567💜

นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม “ รวมใจภักดี เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ” โดยร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงพลังความจงรักภักดี ต่อสถาบันอันเป็นที่รัก ของพวกเราทุกคน 🙏🏻

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03