องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ มอบแมส และเจล ให้แก่จุดตรวจคัดกรอง วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564


นายบดินทร์  ลาน้อย นายกอบต.ทับพริก พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ มอบแมส และเจล แก่จุดตรวจคัดกรอง  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

 
   
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17