องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ มอบแมส และเจล ให้แก่จุดตรวจคัดกรอง วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564


นายบดินทร์  ลาน้อย นายกอบต.ทับพริก พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ มอบแมส และเจล แก่จุดตรวจคัดกรอง  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

 
   
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30