องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 3


🎉วันที่ 7 กุมภาพนธ์ 2567🎉 เวลา 18.00 น. 
           ลงพื้นที่ " โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) "  #ของหมู่ที่3
📍ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทับพริก
#งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
#งานประชาสัมพันธ์

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03